image

2018

1 year ago

Tầm nhìn SBD Tel Vươn lên để trở thành 1 nhà cung cấp hạ tầng và các dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây hàng đầu tại Việt Nam với công nghệ hiện đại nhất và chi phí hợp lý nhất cho doanh nghiệp   Sứ mệnh Xây dựng hạ tầng điện toán […]

Tầm nhìn SBD Tel

Vươn lên để trở thành 1 nhà cung cấp hạ tầng và các dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây hàng đầu tại Việt Nam với công nghệ hiện đại nhất và chi phí hợp lý nhất cho doanh nghiệp

 

Sứ mệnh

Xây dựng hạ tầng điện toán đám mây ổn định, an toàn , tính sẵn sàng cao và đơn giản trong việc cung cấp cũng như sử dụng dich vụ

  • Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ trên nên tảng điện toán đám mây tiến đến mô hình cung cấp trọn gói các dịch vụ công nghệ thông đến doanh nghiệp
  • Mang đến cho các doanh nghiệp star-up một môi trường thân thiện, hiện đại với các chuẩn công nghệ phù hợp với xu thế phát triển phục vụ cho việc xây dựng, thử nghiệm và sản xuất các ứng dụng, dịch vụ mới.
  • Liên kết cùng phát triển và cung cấp dịch với các nhà cung cấp dịch vụ Cloud – mang đến những ứng dụng, dịch vụ tiên tiến bằng mức chi phí hợp lý cho doanh nghiệp Việt Nam

Giá trị cốt lõi: con người –  Năng động – sáng tạo – chuyên nghiệp – cam kết

  • Con người: là yếu tố hàng đầu được  tập trung phát triển của SBD Tel
  • Năng động: luôn luôn hết mình vì công việc và phục vụ khách hang
  • Sáng tạo : luôn hướng đến tạo ra những dịch vụ mới , luôn thay đổi không ngừng để cải tiến để dẫn đầu thị trường
  • Chuyên nghiệp: chuyên nghiệp trung từng hành động và cung cách phục vụ , hỗ trợ khách hàng
  • Cam kết: luôn hướng đến việc đảm cảm hoàn thành các cám kết về chất lượng dịch vụ và phát triển dịch vụ