image

XArchive – Giải pháp lưu trữ dữ liệu trực tuyến thông minh

11 tháng ago

XArchive – Cloudstorage là dịch vụ lưu trữ trực tuyến; bảo vệ sự toàn vẹn của dữ liệu; được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây của SBD Telecom hợp tác với VNPT- Vinaphone.    

XArchive – Cloudstorage là dịch vụ lưu trữ trực tuyến; bảo vệ sự toàn vẹn của dữ liệu; được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây của SBD Telecom hợp tác với VNPT- Vinaphone.