Khách hàng tiêu biểu

Sao Bắc Đẩu Telecom đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng.
Khách hàng của Sao Bắc Đẩu đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và có hoạt động trên khắp lãnh thổ Việt Nam, từ các công ty trong nước, các tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam, đến các tổ chức thuộc nhà nước.

Sao Bắc Đẩu Telecom đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng.
Khách hàng của Sao Bắc Đẩu đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và có hoạt động trên khắp lãnh thổ Việt Nam, từ các công ty trong nước, các tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam, đến các tổ chức thuộc nhà nước.