Điều khoản sử dụng

I. TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng sử dụng dịch vụ SBD Telecom luôn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ – theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại Việt Nam. Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất, Khách hàng cũng cần tuân thủ một số quy định sau đây:

 1. Khách hàng có trách nhiệm tự bảo mật thông tin đăng nhập vào hệ thống website hoặc thông tin đăng nhập vào cổng thông tin dịch vụ dành cho Khách hàng tại SBD Telecom. Khách hàng có trách nhiệm thông báo với chúng tôi nếu phát hiện hành vi sử dụng mật khẩu trái phép.
 2. Khách hàng tự chịu trách nhiệm những nội dung đăng tải lên website và lưu trữ tại máy chủ SBD Telecom trước pháp luật khi có tranh chấp, khiếu kiện.
 3. Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản và duy trì website và tự chịu trách nhiệm nếu hậu quả thiệt hại xảy ra do sự chủ quan hoặc quản lý lỏng lẻo của Khách hàng.
 4. Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản và duy trì dữ liệu, mã nguồn trên hệ thống lưu trữ của SBD Telecom. SBD Telecom sẽ không chịu trách nhiệm với các sự cố mất mát dữ liệu do khả năng sử dụng và bảo mật lỏng lẻo của Khách hàng gây ra.
 5. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác của người hoặc tổ chức đăng ký dịch vụ, và phải đảm bảo các giấy tờ có liên quan được gửi cho chúng tôi là chính xác như CMND, Hộ chiếu, giấy tờ cá nhân, … khi có yêu cầu.
 6. Sao lưu toàn bộ dữ liệu trước khi gửi yêu cầu hỗ trợ dịch vụ (trừ trường hợp bất khả kháng)

II. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ SBD Telecom, chúng tôi có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại. Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm dưới đây:

 1. Cung cấp dịch vụ với thông số kỹ thuật đúng như cam kết trên hợp đồng
 2. Có trách nhiệm hỗ trợ Khách hàng xuyên suốt trong thời gian sử dụng dịch vụ tùy theo chính sách hỗ trợ theo điều khoản sử dụng.
 3. Thông báo đầy đủ cho Khách hàng khi có lịch bảo trì dịch vụ hoặc thay đổi trong dịch vụ.
 4. Thực hiện đúng với các cam kết khác trong văn bản này và những văn bản pháp lý liên quan.

III. CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Chúng tôi có quyền khóa dịch vụ của Khách hàng hoặc từ chối phục vụ Khách hàng trong tương lai nếu vi phạm một trong các quy định sử dụng sau đây:

 1. Sử dụng dịch vụ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện hành và các quy định quốc tế đang được áp dụng tại Việt Nam.
 2. Sử dụng dịch vụ để truyền bá các nội dung nhạy cảm, văn hóa phẩm đồi trụy ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 3. Truyền bá tư tưởng, văn hoá phản động các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của công dân
 4. Sử dụng dịch vụ máy chủ hoặc tài nguyên máy chủ để phát tán thư SPAM (thư rác), thư quảng cáo, BULK, MASS MAIL,….hoặc các hình thức gửi email từ máy chủ cho với số lượng email làm ảnh hưởng đến uy tín của các dãy IP tại SBD Telecom.
 5. Phát tán và lưu trữ các loại mã độc nhằm mục đích tấn công website khác, hoặc mục đích phá hoại hệ thống của SBD Telecom như Botnet, DDoS, Malware, Virus, Phishing. Bao gồm trường hợp website chứa mã độc một cách vô ý (không có chủ đích).
 6. Sử dụng dịch vụ máy chủ để lưu trữ website mạo danh cá nhân, tổ chức gây ảnh hưởng danh dự và uy tín cho người khác.
 7. Sử dụng các phần mềm lạm dụng CPU và các tài nguyên khác của máy chủ như đào coin (Coin Mining), các phần mềm trao đổi lượt xem Website như Hitleap hoặc tương tự, …
 8. Sử dụng dịch vụ để lưu trữ nội dung số vi phạm bản quyền, tác quyền.
 9. Sử dụng dịch vụ vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ.

IV. NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ XÓA VĨNH VIỄN DỊCH VỤ

4.1. Ngừng cung cấp dịch vụ:

SBD Telecom sẽ ngừng cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau:

 1. Quá 7 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn mà khách hàng chưa thanh toán chi phí.
 2. Khách hàng vi phạm các hình thức quy định ở mục III. điều khoản này.
 3. Khách hàng khai báo thông tin (tên, số điện thoại…) không đúng nhằm tìm cách gian lận sử dụng hoặc thanh toán.
 4. Các tài khoản có dấu hiệu bất thường như: một người sử dụng thử nhiều tài khoản, nhiều tài khoản xác thực cùng một số điện thoại, các tài khoản tương tự nhau.
 5. Các trường hợp phát sinh do SBD Telecom quy định.

4.2. Xóa vĩnh viễn dịch vụ:

SBD Telecom sẽ xóa vĩnh viễn dịch vụ trong các trường hợp sau:

 1. Sau 15 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn mà khách hàng chưa thanh toán chi phí.
 2. Khách hàng vi phạm các hình thức quy định ở mục III. điều khoản này.
 3. Khách hàng khai báo thông tin (tên, số điện thoại…) không đúng nhằm tìm cách gian lận sử dụng hoặc thanh toán.
 4. Các tài khoản có dấu hiệu bất thường như: một người sử dụng thử nhiều tài khoản, nhiều tài khoản xác thực cùng một số điện thoại, các tài khoản tương tự nhau với tần suất cao.
 5. Các trường hợp phát sinh do SBD Telecom quy định.

V. SAO LƯU PHỤC HỒI DỮ LIỆU

 1. Các gói dịch vụ máy chủ ảo mặc định có kèm theo dịch vụ sao lưu dữ liệu 1 tháng/lần, nếu khách hàng có nhu cầu sao lưu nhiều hơn vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của SBD Telecom để được hướng dẫn thực hiện sao lưu dữ liệu trực tiếp trên server hoặc sử dụng thêm gói dịch vụ sao lưu dữ liệu nếu cần thiết.
 2. SBD Telecom không chịu trách nhiệm về những sự cố xảy ra cho các bản sao lưu dữ liệu do các nguyên nhân khách quan như khủng bố, thiên tai, hỏa hoạn.v.v.
 3. Việc sao lưu sẽ không được cung cấp cho các tài khoản đã bị ngừng cung cấp hoặc xóa vĩnh viễn dịch vụ vì bất cứ lý do gì trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản của cả hai bên.
 4. SBD Telecom chỉ có trách nhiệm phục hồi dữ liệu toàn phần (toàn bộ thư mục chứa mã nguồn, thư mục chứa email hoặc toàn bộ cơ sở dữ liệu) hoặc cung cấp bản sao lưu để khách hàng tự xử lý chứ không thực hiện việc phục hồi dữ liệu từng file riêng lẻ theo yêu cầu của khách hàng.

VI. BỒI THƯỜNG

Trong trường hợp SBD Telecom bị kiện bởi các hành vi của khách hàng, khách hàng phải trả tất cả các khoản phí bao gồm phí tổn thất, phí tòa án.


VII. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

SBD Telecom có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nội dung điều khoản sử dụng bất cứ khi nào nhằm phù hợp với quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi thay đổi có hiệu lực kể từ khi được công bố trên website saobacdautelecom.vn

CONTACT US