Sản phẩm

SBD Cloud

Máy chủ ảo
Liên hệ tư vấn

SBD Premium Cloud

Máy chủ ảo cao cấp
Liên hệ tư vấn

AI Camera

Camera công nghệ AI
Liên hệ tư vấn

Managed Service

Dịch vụ Quản trị hệ thống
Free Trial Available

xCloudCam

Lưu trữ & quản lý Camera
Liên hệ tư vấn

AccNet Cloud

Phần mền kế toán trên Cloud
Free Trial Available

WAF

Tường lửa ứng dụng
Free Trial Available

Cloid ERP

Quản trị doanh nghiệp trên nền Cloud
Free Trial Available

DDoS

Chống tấn công từ chối dịch vụ
Free Trial Available

SBD Wifi CRM Marketing

Ứng dụng wifi Marketing
Free Trial Available

CDN

Mạng phân phối nội dung
Liên hệ tư vấn

SBD Chatbot

Giải pháp sao lưu phục hồi dữ liệu chuyên nghiệp
Free Trial Available

xFone

Tổng đài VoIP
Liên hệ tư vấn

Callbot

Tổng đài viên ảo
Liên hệ tư vấn

Easy Backup

Sao lưu & phục hồi dữ liệu
Liên hệ tư vấn

WorkIT

Quản lý doanh nghiệp
Liên hệ tư vấn

SBox

Lưu trữ dữ liệu
Liên hệ tư vấn

xFace

Chấm công nhận diện khuôn mặt
Liên hệ tư vấn
CONTACT US