Sản phẩm

Freshteam

Quản trị nhân sự
Liên hệ

Freshservice

Quản lý IT
Liên hệ

Freshmarketer

Marketing Automation
Liên hệ

Freshsales

Giải pháp CRM
Liên hệ

Freshdesk

Giải pháp CSKH
Liên hệ

SBD Cloud

Máy chủ ảo
Liên hệ tư vấn

Voice Brandname

Tổng đài thương hiệu
Liên hệ tư vấn

VoIP AI

Tổng đài VoIP AI
Liên hệ tư vấn

AI Smartbot

Giải pháp MKT & CSKH
Liên hệ tư vấn

SBD Premium Cloud

Máy chủ ảo cao cấp
Liên hệ tư vấn

DDoS

Chống tấn công từ chối dịch vụ
Coming soon

Wifi CRM Marketing

Ứng dụng wifi Marketing
Coming soon

Web Application Firewall

Tường lửa ứng dụng
Coming soon

AccNet Cloud

Phần mềm kế toán
Liên hệ tư vấn

Managed Service

Quản trị vận hành
Liên hệ tư vấn

AI Camera

Camera công nghệ AI
Liên hệ tư vấn

xCloudCam

Lưu trữ & quản lý Camera
Liên hệ tư vấn

CDN

Mạng phân phối nội dung
Liên hệ tư vấn

xFone

Tổng đài VoIP
Liên hệ tư vấn

Callbot

Tổng đài viên ảo
Liên hệ tư vấn
CONTACT US